۱۳ شی به جا مانده از اشکانیان در گیلان کشف شد

۱۳ شی به جا مانده از اشکانیان در گیلان کشف شدولی جهانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اشیاء کشف شده توسط حفاران غیر مجاز از محوطه های باستانی گیلانی بدست آمده است. وی اظهار داشت : سه هزار اثر تاریخی در گیلان شناسایی شده که ۶۵ درصد آنها محوطه های باستانی هستند. وی ادامه داد: آثار بدست آمده شامل دو سنگ وزنه و مهره هستند که از گورستان های باستانی کشف شده اند و امروز در قالب یک کوله پشتی ، پس از کسب نیابت قضایی از خانه یک حفار غیر مجاز در بخش خشکبیجار رشت بدست آمد. استان گیلان پس از استان های قزوین، کرمانشاه و لرستان با دارا بودن یک هزار و ۱۷۳ اثر ثبتی در فهرست آثار ملی، چهارمین استان در سطح کشور به لحاظ تراکم بالای آثار تاریخی است.

۱۳ شی به جا مانده از اشکانیان در گیلان کشف شد

ولی جهانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اشیاء کشف شده توسط حفاران غیر مجاز از محوطه های باستانی گیلانی بدست آمده است.
وی اظهار داشت : سه هزار اثر تاریخی در گیلان شناسایی شده که ۶۵ درصد آنها محوطه های باستانی هستند.
وی ادامه داد: آثار بدست آمده شامل دو سنگ وزنه و مهره هستند که از گورستان های باستانی کشف شده اند و امروز در قالب یک کوله پشتی ، پس از کسب نیابت قضایی از خانه یک حفار غیر مجاز در بخش خشکبیجار رشت بدست آمد.
استان گیلان پس از استان های قزوین، کرمانشاه و لرستان با دارا بودن یک هزار و ۱۷۳ اثر ثبتی در فهرست آثار ملی، چهارمین استان در سطح کشور به لحاظ تراکم بالای آثار تاریخی است.