۱۳۱ میلیون قطعه زباله در فضا شناور است

زباله‌های فضایی عمدتاً به اجسامی می‌گویند که به نوعی، در نتیجه فعالیت بشر در فضا رها شده‌اند و در مدار زمین قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش آکادمی بین‌المللی فضانوردی (IAA)، تاکنون ۳۱۸۷ قطعه زباله ردیابی شده و بر اساس مدل‌های آماری، حدود ۱۳۱ میلیون قطعه زباله ردیابی نشده در مدار زمین وجود دارد. زباله‌های فضایی تهدیدی جدی برای اکتشافات فضایی، زمین و ساکنان آن محسوب می‌شوند.

زباله‌های فضایی عمدتاً به اجسامی می‌گویند که به نوعی، در نتیجه فعالیت بشر در فضا رها شده‌اند و در مدار زمین قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش آکادمی بین‌المللی فضانوردی (IAA)، تاکنون ۳۱۸۷ قطعه زباله ردیابی شده و بر اساس مدل‌های آماری، حدود ۱۳۱ میلیون قطعه زباله ردیابی نشده در مدار زمین وجود دارد. زباله‌های فضایی تهدیدی جدی برای اکتشافات فضایی، زمین و ساکنان آن محسوب می‌شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW