۱۲ شکست بزرگ پرتاب موشک در سال ۲۰۲۲

سال ۲۰۲۲ شاهد تلاش‌های موفقیت‌آمیزی برای پروازهای فضایی بودیم، اما تعداد زیادی از این ماموریت‌ها نیز طبق برنامه پیش نرفتند.

سال ۲۰۲۲ شاهد تلاش‌های موفقیت‌آمیزی برای پروازهای فضایی بودیم، اما تعداد زیادی از این ماموریت‌ها نیز طبق برنامه پیش نرفتند.

Radio Eram

FREE
VIEW