۱۱۵ مقصد محدودیت‌های سفر را کاهش می‌دهند

۱۱۵ مقصد محدودیت‌های سفر را کاهش می‌دهند بخش زیادی از مقصدهای گردشگری در سراسر جهان (۵۳ درصد) روند کاهش محدودیت‌های مسافرتی کرونا را آغاز کرده‌اند. به گزارش ایسنا و به نقل از فوربس، سازمان جهانی گردشگری با بررسی محدودیت‌ها سفری تا یکم سپتامبر اعلام کرد در مجموع ۱۱۵ مقصد (۵۳ درصد از تمامی مقاصد جهان) محدودیت‌های مسافرتی را کاهش داده‌اند که این آمار نسبت به ماه جولای با ۲۸ درصد افزایش همراه بوده است. از بین این مقاصد دو مقصد تمامی محدودیت‌ها را کاهش داده‌اند و ۱۱۳ مقصد دیگر همچنان محدودیت‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند. از بین ۱۱۵ مقصد، ۴۴ مقصد در اروپا قرار دارند (از جمله ۲۶ عضو شنگن)، و ۲۷ مورد از قاره آمریکا، ۲۶ مورد از آفریقا، ۱۳ مورد از آسیا و اقیانوسیه و ۵ مورد از خاورمیانه است. اروپا منطقه‌ای است که مقاصد بیشتری در آن (حدود ۸۰ درصد) محدودیت‌های مسافرتی را کاهش داده‌اند. تحقیقات سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد در آسیا و اقیانوسیه کاهش محدودیت‌های مسافرتی با سرعت کمتری همراه بوده چرا که ۲۸ درصد از مقاصد در این منطقه بخشی از محدودیت‌ها را کاهش داده‌اند. انتهای پیام

۱۱۵ مقصد محدودیت‌های سفر را کاهش می‌دهند

۱۱۵ مقصد محدودیت‌های سفر را کاهش می‌دهند

بخش زیادی از مقصدهای گردشگری در سراسر جهان (۵۳ درصد) روند کاهش محدودیت‌های مسافرتی کرونا را آغاز کرده‌اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فوربس، سازمان جهانی گردشگری با بررسی محدودیت‌ها سفری تا یکم سپتامبر اعلام کرد در مجموع ۱۱۵ مقصد (۵۳ درصد از تمامی مقاصد جهان) محدودیت‌های مسافرتی را کاهش داده‌اند که این آمار نسبت به ماه جولای با ۲۸ درصد افزایش همراه بوده است.

از بین این مقاصد دو مقصد تمامی محدودیت‌ها را کاهش داده‌اند و ۱۱۳ مقصد دیگر همچنان محدودیت‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند.

از بین ۱۱۵ مقصد، ۴۴ مقصد در اروپا قرار دارند (از جمله ۲۶ عضو شنگن)، و ۲۷ مورد از قاره آمریکا، ۲۶ مورد از آفریقا، ۱۳ مورد از آسیا و اقیانوسیه و ۵ مورد از خاورمیانه است.

اروپا منطقه‌ای است که مقاصد بیشتری در آن (حدود ۸۰ درصد) محدودیت‌های مسافرتی را کاهش داده‌اند.

تحقیقات سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد در آسیا و اقیانوسیه کاهش محدودیت‌های مسافرتی با سرعت کمتری همراه بوده چرا که ۲۸ درصد از مقاصد در این منطقه بخشی از محدودیت‌ها را کاهش داده‌اند.

انتهای پیام