۱۰ چهره علمی برتر سال ۲۰۲۲ از نگاه «نیچر»

نشریه مشهور «نیچر» گزارشی منتشر کرده و در آن به معرفی ۱۰ چهره علمی برتری که به شکل‌گیری علم در سال ۲۰۲۲ کمک کردند، پرداخته است.

نشریه مشهور «نیچر» گزارشی منتشر کرده و در آن به معرفی ۱۰ چهره علمی برتری که به شکل‌گیری علم در سال ۲۰۲۲ کمک کردند، پرداخته است.

Radio Eram

FREE
VIEW