یک چهارم ارتش انگلیس تا سال ۲۰۳۰ رباتیک می‌شود

یک چهارم ارتش انگلیس تا سال ۲۰۳۰ رباتیک می‌شود یک مقام نظامی انگلستان در مصاحبه‌ای گفت که تا سال ۲۰۳۰، یک چهارم ارتش این کشور را ربات‌ها تشکیل خواهند داد. به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، این موضوع بر کسی پوشیده نیست که نیروی نظامی تعدادی از کشورها در حال حاضر بر پهپادها و وسایل رباتیک دیگر مبتنی است اما انگلستان، برنامه جسورانه‌تری در این باره دارد. ژنرال "نیک کارتر"(Nick Carter)، فرمانده ارتش انگلیس در مصاحبه‌ای گفت که باور دارد تا سال ۲۰۳۰، یک چهارم ارتش انگلستان را ربات‌ها تشکیل دهند. وی تاکید کرد که اهداف محکمی در این باره تعیین نمی‌کند اما شاید این ربات‌های خودکار بتوانند در نزدیکی خطوط مقدم جنگ خدمت کنند. جای تعجب نیست اگر انگلستان به استفاده بیشتر از ربات‌ها روی بیاورد زیرا ربات‌ها می‌توانند جای خالی نیروهای آموزش‌دیده را پر کنند و با گسترش ارتش، وابستگی به سربازان انسان را کاهش دهند. این که ربات‌ها چه نقشی را بر عهده خواهند گرفت، قطعی نیست. تاکنون مخالفت سرسختانه‌ای با ربات‌های قاتل خودکار وجود داشته است که نیازی به مداخله انسان ندارند. پهپادها، به اپراتورهایی نیاز دارند..

یک چهارم ارتش انگلیس تا سال ۲۰۳۰ رباتیک می‌شود

یک چهارم ارتش انگلیس تا سال ۲۰۳۰ رباتیک می‌شود

یک مقام نظامی انگلستان در مصاحبه‌ای گفت که تا سال ۲۰۳۰، یک چهارم ارتش این کشور را ربات‌ها تشکیل خواهند داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، این موضوع بر کسی پوشیده نیست که نیروی نظامی تعدادی از کشورها در حال حاضر بر پهپادها و وسایل رباتیک دیگر مبتنی است اما انگلستان، برنامه جسورانه‌تری در این باره دارد.

ژنرال "نیک کارتر"(Nick Carter)، فرمانده ارتش انگلیس در مصاحبه‌ای گفت که باور دارد تا سال ۲۰۳۰، یک چهارم ارتش انگلستان را ربات‌ها تشکیل دهند. وی تاکید کرد که اهداف محکمی در این باره تعیین نمی‌کند اما شاید این ربات‌های خودکار بتوانند در نزدیکی خطوط مقدم جنگ خدمت کنند.

جای تعجب نیست اگر انگلستان به استفاده بیشتر از ربات‌ها روی بیاورد زیرا ربات‌ها می‌توانند جای خالی نیروهای آموزش‌دیده را پر کنند و با گسترش ارتش، وابستگی به سربازان انسان را کاهش دهند.

این که ربات‌ها چه نقشی را بر عهده خواهند گرفت، قطعی نیست. تاکنون مخالفت سرسختانه‌ای با ربات‌های قاتل خودکار وجود داشته است که نیازی به مداخله انسان ندارند. پهپادها، به اپراتورهایی نیاز دارند که مستقیما آنها را کنترل می‌کنند. شاید پهپادها در بلندمدت به انسان‌های بیشتری نیز نیاز داشته باشند.

اگر واقعا در ارتش انگلستان تجهیزات رباتیک وجود داشته باشند، ممکن است به کامیون‌های باری و سایر ماشین‌های غیرمسلح محدود شوند. وجود این فناوری به انسان‌ها امکان می‌دهد تا بر مبارزه تمرکز کنند. در هر حال، تصور نبرد ربات با ربات ممکن است به زودی محقق نشود.

انتهای پیام