یک موزه صاحب نقاشی «ال اس لوری» شد

تهران- ایرنا- یک موزه در انگلیس برای خرید تابلو نقاشی «رفتن به مسابقه» اثر «ال اس لوری»‌ میلیون‌ها پوند پرداخت کرد.

تهران- ایرنا- یک موزه در انگلیس برای خرید تابلو نقاشی «رفتن به مسابقه» اثر «ال اس لوری»‌ میلیون‌ها پوند پرداخت کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW