یک مقام پلیس تهران از بازداشت «شش مدیر کانال‌های تلگرامی خریدوفروش ارز» خبر داد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از بازداشت شش مدیر کانال‌های تلگرامی دلالان ارز خبر داد.