یک مستند: مجالِ مجددِ مجید/ انتظامی: عاشق ایرانم

تهران- ایرنا- مجید انتظامی را، نه فقط برای آهنگ‌های ماندگارش، بلکه برای شخصیت شفاف و دوست داشتنی‌اش، می‌توان دوست داشت.

تهران- ایرنا- مجید انتظامی را، نه فقط برای آهنگ‌های ماندگارش، بلکه برای شخصیت شفاف و دوست داشتنی‌اش، می‌توان دوست داشت.

Radio Eram

FREE
VIEW