یک شارژر برای کاوشگرها به ماه ارسال می‌شود

ماه‌نورد «برج انرژی»(Power tower) در سال ۲۰۲۵ روی ماه فرود خواهد آمد تا به کاوشگران حاضر در قمر زمین نیرو برساند.

ماه‌نورد «برج انرژی»(Power tower) در سال ۲۰۲۵ روی ماه فرود خواهد آمد تا به کاوشگران حاضر در قمر زمین نیرو برساند.

Radio Eram

FREE
VIEW