یک سیاه‌چاله متوسط ​​هنگام بلعیدن یک ستاره کشف شد

ستاره شناسان با کشف یک سیاه‌چاله متوسط که ​​هنگام بلعیدن یک ستاره در یک کهکشان کوتوله است، اکنون یک گام به حل یکی از بزرگترین رازهای نجوم نزدیک‌تر شده‌اند.

ستاره شناسان با کشف یک سیاه‌چاله متوسط که ​​هنگام بلعیدن یک ستاره در یک کهکشان کوتوله است، اکنون یک گام به حل یکی از بزرگترین رازهای نجوم نزدیک‌تر شده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW