یک ستاره با سطحی جامد و بدون جو شناسایی شد

ستاره شناسان با استفاده از داده‌های یک ماهواره ناسا به نام "کاوشگر تصویربرداری با پرتوی ایکس" یا "آی‌ایکس‌پی‌ای"(IXPE) ستاره‌ای را مشاهده کردند که سطحی جامد و بدون جو داشت.

ستاره شناسان با استفاده از داده‌های یک ماهواره ناسا به نام "کاوشگر تصویربرداری با پرتوی ایکس" یا "آی‌ایکس‌پی‌ای"(IXPE) ستاره‌ای را مشاهده کردند که سطحی جامد و بدون جو داشت.

Radio Eram

FREE
VIEW