یک روزنامه چاپ تهران: زمان انتظار برای خرید مسکن در پایتخت «یک قرن» است

یک روزنامه چاپ تهران: زمان انتظار برای خرید مسکن در پایتخت «یک قرن» است روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران روز دوشنبه ۲۷ بهمن در گزارشی با محاسبه شاخص‌های مختلف زمان انتظار برای خرید مسکن، نوشت که خرید خانه در پایتخت از طریق پس‌انداز، ۱۰۹ سال طول می‌کشد. این گزارش، نتایج خود را بر پایه متوسط قیمت خانه یکصد متری به نسبت یک سوم درآمد سالانه خانوار محاسبه کرده است. مرکز آمار ایران هم دی‌ماه امسال در گزارشی با مقایسه نرخ زمین در سال‌های گذشته از افزایش هزار درصدی قیمت زمین‌های شهری در سال‌های گذشته خبر داد. بنا به اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع زمین معامله شده در بنگاه‌های ملکی شهرهای سراسر کشور در تابستان سال ۱۳۹۲ حدود ۶۷۰ هزار تومان بود که طی یک دوره هفت ساله با رشدی ۹۸۲ درصدی، در تابستان سال جاری به متری بیش از هفت میلیون تومان رسید.

یک روزنامه چاپ تهران: زمان انتظار برای خرید مسکن در پایتخت «یک قرن» است

روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران روز دوشنبه ۲۷ بهمن در گزارشی با محاسبه شاخص‌های مختلف زمان انتظار برای خرید مسکن، نوشت که خرید خانه در پایتخت از طریق پس‌انداز، ۱۰۹ سال طول می‌کشد.

این گزارش، نتایج خود را بر پایه متوسط قیمت خانه یکصد متری به نسبت یک سوم درآمد سالانه خانوار محاسبه کرده است.

مرکز آمار ایران هم دی‌ماه امسال در گزارشی با مقایسه نرخ زمین در سال‌های گذشته از افزایش هزار درصدی قیمت زمین‌های شهری در سال‌های گذشته خبر داد.

بنا به اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع زمین معامله شده در بنگاه‌های ملکی شهرهای سراسر کشور در تابستان سال ۱۳۹۲ حدود ۶۷۰ هزار تومان بود که طی یک دوره هفت ساله با رشدی ۹۸۲ درصدی، در تابستان سال جاری به متری بیش از هفت میلیون تومان رسید.

Radio Eram

FREE
VIEW