یک ربات رقیب «میکل‌آنژ» شد

یک استارت آپ ایتالیایی رباتی اختراع کرده است که مانند «میکل‌آنژ» نقاش، پیکرتراش و معمار نامی ایتالیایی، مجسمه‌هایی از سنگ مرمر می‌سازد.

یک استارت آپ ایتالیایی رباتی اختراع کرده است که مانند «میکل‌آنژ» نقاش، پیکرتراش و معمار نامی ایتالیایی، مجسمه‌هایی از سنگ مرمر می‌سازد.

Radio Eram

FREE
VIEW