یک تاکسی پرنده در نزدیکی پاریس به پرواز درآمد

تاکسی پرنده "ولوکوپتر"(Volocopter) در نزدیکی شهر پاریس همراه با یک سرنشین به پرواز در آمد.

تاکسی پرنده "ولوکوپتر"(Volocopter) در نزدیکی شهر پاریس همراه با یک سرنشین به پرواز در آمد.

Radio Eram

FREE
VIEW