یک استارت‌آپ فاضلاب را با سلول‌های سوختی پاکسازی می‌کند

یک استارت‌آپ آمریکایی، سیستمی ابداع کرده است که از سلول‌های سوختی برای پاکسازی فاضلاب استفاده می‌کند.

یک استارت‌آپ آمریکایی، سیستمی ابداع کرده است که از سلول‌های سوختی برای پاکسازی فاضلاب استفاده می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW