یک ابزار جدید برای سنجش نور اختراع شد

دانشمندان ابزار جدید و بهبود یافته‌ای را برای سنجش نور اختراع کردند که می‌تواند در همه چیز از دوربین گوشی‌های هوشمند گرفته تا نظارت بر محیط زیست کاربرد داشته باشد.

دانشمندان ابزار جدید و بهبود یافته‌ای را برای سنجش نور اختراع کردند که می‌تواند در همه چیز از دوربین گوشی‌های هوشمند گرفته تا نظارت بر محیط زیست کاربرد داشته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW