یکی از قدیمی‌ترین اسرار خورشید رمزگشایی شد

محققان موسسه تحقیقاتی ماکس پلانک برای منظومه شمسی، اخیرا موفق به رمزگشایی یکی از رازهای خورشید شده‌اند.

محققان موسسه تحقیقاتی ماکس پلانک برای منظومه شمسی، اخیرا موفق به رمزگشایی یکی از رازهای خورشید شده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW