یکی از زیباترین نظریه‌هایی که بشر تاکنون ابداع کرده است

آنتون زیلینگر، یکی از برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۲ از علاقه خود به ظرافت و سادگی مکانیک کوانتوم سخن گفت و تصریح کرد: با نمادهای بسیار کم، شما می‌توانید موارد زیادی از کوچک‌ترین ذرات کوانتومی گرفته تا مبداء جهان را توضیح دهید.

آنتون زیلینگر، یکی از برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۲ از علاقه خود به ظرافت و سادگی مکانیک کوانتوم سخن گفت و تصریح کرد: با نمادهای بسیار کم، شما می‌توانید موارد زیادی از کوچک‌ترین ذرات کوانتومی گرفته تا مبداء جهان را توضیح دهید.

Radio Eram

FREE
VIEW