یکی از دلایل مهم بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان کشف شد

محققان دانشگاه «مونترال» اخیرا از کشف مکانیسم‌های یک پروتئین دخیل در بیماری‌های قلبی- عروقی و سرطان خبر داده‌اند.

محققان دانشگاه «مونترال» اخیرا از کشف مکانیسم‌های یک پروتئین دخیل در بیماری‌های قلبی- عروقی و سرطان خبر داده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW