یوفوها در کدام ایالت‌های آمریکا بیشتر دیده شده‌اند؟

نقشه‌ای که «مرکز ملی گزارش یوفوها» منتشر کرده است، تعداد موارد مشاهده اشیای پرنده ناشناس(یوفوها) را در ایالت‌های آمریکا نشان می‌دهد.

نقشه‌ای که «مرکز ملی گزارش یوفوها» منتشر کرده است، تعداد موارد مشاهده اشیای پرنده ناشناس(یوفوها) را در ایالت‌های آمریکا نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW