یورش پلیس بە محل اقامت عمران خان و تیراندازی هواداران او

پلیس پاکستان یک‌بار دیگر بە اقامتگاه عمران خان یورش برد و در دستگیری او ناکام ماند. عمران خان در واکنش گفتە کە آمادە است بە دادگاه برود، اما هدف به زندان انداختن اوست تا نتواند در انتخابات آتی شرکت کند.بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، پس از آنکه روز شنبه ١٨ مارس پلیس به محل اقامت عمران خان در لاهور یورش برد، هواداران او کە در پشت‌بام اقامتگاه حضور داشتند، اقدام بە تیراندازی کردند. گفتە می‌شود کە در جریان تیراندازی‌های هواداران نخست‌وزیر پیشین و سلب قدرت شدە پاکستان کسی زخمی نشدە است. مقامات پلیس محلی گفتەاند کە آنها در صدد آن بودەاند کە موانع ایجاد شدە توسط هواداران عمران خان در نزدیکی محل اقامت او را برچینند، اما شخصی کە در بالای پشت بام حضور داشتە، اقدام بە تیر اندازی کردە است. سپس پلیس مجبور شدە از گاز اشک‌آور استفادە کند. پلیس گفتە کە هواداران عمران خان مسلح بە "سنگ، باتوم و بمب‌های دودزای دست‌ساز" بودەاند. اعلام شدە کە طی این عملیات پلیس موفق بە دستگیری عمران خان نشدە است، اما سی تن از هواداران او دستگیر شدەاند. به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید واکنش عمران خان به یو..

پلیس پاکستان یک‌بار دیگر بە اقامتگاه عمران خان یورش برد و در دستگیری او ناکام ماند. عمران خان در واکنش گفتە کە آمادە است بە دادگاه برود، اما هدف به زندان انداختن اوست تا نتواند در انتخابات آتی شرکت کند.بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، پس از آنکه روز شنبه ١٨ مارس پلیس به محل اقامت عمران خان در لاهور یورش برد، هواداران او کە در پشت‌بام اقامتگاه حضور داشتند، اقدام بە تیراندازی کردند. گفتە می‌شود کە در جریان تیراندازی‌های هواداران نخست‌وزیر پیشین و سلب قدرت شدە پاکستان کسی زخمی نشدە است. مقامات پلیس محلی گفتەاند کە آنها در صدد آن بودەاند کە موانع ایجاد شدە توسط هواداران عمران خان در نزدیکی محل اقامت او را برچینند، اما شخصی کە در بالای پشت بام حضور داشتە، اقدام بە تیر اندازی کردە است. سپس پلیس مجبور شدە از گاز اشک‌آور استفادە کند. پلیس گفتە کە هواداران عمران خان مسلح بە "سنگ، باتوم و بمب‌های دودزای دست‌ساز" بودەاند. اعلام شدە کە طی این عملیات پلیس موفق بە دستگیری عمران خان نشدە است، اما سی تن از هواداران او دستگیر شدەاند. به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید واکنش عمران خان به یورش پلیس پس از این واقعە، عمران خان در یک پیام ویدیویی اعلام کرد: «به دادگاه اسلام آباد می‌رود». اما او در عین‌حال هشدار داد کە "دسیسەای بر علیه او در حال جریان است و در هر حال او دستگیر خواهد شد". بە گفتە خان هدف از این "دسیسه" جلوگیری از شرکت او در انتخابات سال جای پاکستان است. او همچنین دربارە هدف پلیس از یورش بە اقامتگاه خود گفت: «هدف آنها این نیست کە من را به دادگاه اسلام‌آباد ببرند، آنها می‌خواهند من را به زندان بیاندازند». مقامات پلیس پاکستان اعلام کردەاند کە ۴ هزار نیروی امنیتی، شامل کماندەهای ویژه پلیس ضد شورش، برای مقابلە با هرگونه نا آرامی در آمادە باش هستند. همچنین بە منابع بیمارستانی و درمانی هم دستور آمادە باش دادە شدە است. پلیس پاکستان قبلا هم برای بازداشت عمران خان سعی کردە بود، اما تمامی این عملیات‌ها ناموفق بودند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید عمران خان و سودای دوبارە قدرت پارلمان پاکستان روز یکشنبه ۲۱ فرودین (۱۰ آوریل) پس از بحث و جدلی ۱۲ ساعته عمران خان، نخست‌وزیر این کشور را برکنار کرد. اکثریت نمایندگان به عزل ستاره سابق کریکت رای دادند. در رای‌گیری مجلس پاکستان ۱۷۴ نفر از ۳۴۲ نماینده به عمران خان رای منفی دادند. حکم بازداشت عمران خان پس از آن صادر شد که او در رابطه با یک پرونده فساد در دادگاه حاضر نشد. خان متهم به خودداری از اعلام هدایای دریافتی یا سود حاصل از فروش آنها در زمان نخست‌وزیری‌اش است. بر اساس حکم قانون، مقام‌های دولتی مکلف‌اند که در مورد هدایای که دریافت می‌کنند اطلاع بدهند. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پس از آنکه در نتیجه رای عدم اعتماد پارلمان از سمت نخست‌وزیری کشورش کنار زده شد، تلاش کرد که روند سیاسی در را پاکستان مختل کند. خان با برگزاری تظاهرات‌ها، خروج از پارلمان و انحلال دو مجلس ایالتی که تحت کنترل حزبش بود، تلاش کرد که بر حکومت فشار وارد کند تا راه برای برگزاری انتخابات زود هنگام در ماه اکتبر را هموار کند، اما موفق به این کار نشد. پاکستان با جمعیت ۲۲۰ میلیون نفری، به دلیل تورم سرسام‌آور، ذخایر ارزی اندک و توقف مذاکرات کمک مالی با صندوق بین المللی پول (آی ام اف) در تنگنای اقتصادی وخیمی قرار گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW