گیشا، پلی که دیگر نیست

گیشا، پلی که دیگر نیست منا هوبه‌فکر ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۰۰:۴۸پل گیشا در دهه ۱۳۵۰ به مناسبت بازی‌های آسیایی ( ۱۹۷۴) ساخته شده بود و قرار بود کاربری موقت داشته باشد؛ اما حدود نیم قرن پابرجا ماند و بالاخره در سال ۱۳۹۸ برچیده شد تا به جای آن زیرگذری به طول بیش از یک کیلومتر ساخته شود. پل گیشا در امتداد بزرگراه جلال آل احمد و عمود به ضلع جنوبی خیابان گیشا در محدوده جنوب شرق منطقه ۲ تهران قرار داشته و گفته می‌شود که در ابتدا، «کیشا» نام گرفته بود. شهرداری تهران چند ماه قبل اعلام کرد که قرار است بخشی از این پلِ برچیده‌شده به عنوان «پل سبز زندگی» بازگردانده شود و به عنوان پیاده‌راه مورد استفاده قرار گیرد. پلی که قرار بود موقت باشد، ۴۸ سال باقی ماند و حالا پروژه جایگزینی‌اش که قرار بود سال ۱۳۹۳ آغاز شود اما با پنج سال تعویق، شروع شد، هنوز در حال اجراست. بسیاری از مردم، هنوز به آن منطقه با همان عبارت «پل گیشا» اشاره می‌کنند.

گیشا، پلی که دیگر نیست منا هوبه‌فکر

پل گیشا در دهه ۱۳۵۰ به مناسبت بازی‌های آسیایی ( ۱۹۷۴) ساخته شده بود و قرار بود کاربری موقت داشته باشد؛ اما حدود نیم قرن پابرجا ماند و بالاخره در سال ۱۳۹۸ برچیده شد تا به جای آن زیرگذری به طول بیش از یک کیلومتر ساخته شود. پل گیشا در امتداد بزرگراه جلال آل احمد و عمود به ضلع جنوبی خیابان گیشا در محدوده جنوب شرق منطقه ۲ تهران قرار داشته و گفته می‌شود که در ابتدا، «کیشا» نام گرفته بود. شهرداری تهران چند ماه قبل اعلام کرد که قرار است بخشی از این پلِ برچیده‌شده به عنوان «پل سبز زندگی» بازگردانده شود و به عنوان پیاده‌راه مورد استفاده قرار گیرد. پلی که قرار بود موقت باشد، ۴۸ سال باقی ماند و حالا پروژه جایگزینی‌اش که قرار بود سال ۱۳۹۳ آغاز شود اما با پنج سال تعویق، شروع شد، هنوز در حال اجراست. بسیاری از مردم، هنوز به آن منطقه با همان عبارت «پل گیشا» اشاره می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW