گوی‌های آتشینی که عناصر حیات را به زمین آورده‌اند

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد شهاب‌سنگ‌هایی که از مناطق بیرونی منظومه شمسی وارد شده‌اند، عناصر سازنده حیات را ۴.۶ میلیارد سال پیش به زمین آورده‌اند.

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد شهاب‌سنگ‌هایی که از مناطق بیرونی منظومه شمسی وارد شده‌اند، عناصر سازنده حیات را ۴.۶ میلیارد سال پیش به زمین آورده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW