گلایه خلیل آبادی از عدم عزم جدی شهرداری تهران برای تشکیل سازمان گردشگری

گلایه خلیل آبادی از عدم عزم جدی شهرداری تهران برای تشکیل سازمان گردشگری رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از تعلل شهرداری تهران در ارائه لایحه تشکیل سازمان گردشگری گلایه کرد. به گزارش ایسنا، حسن خلیل آبادی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: درماه های اخیر به دلیل شیوع کرونا، صنعت گردشگری در جهان با مشکلات زیادی روبرو شده است که بر همین اساس دولت ها از صنعت گردشگری کشورشان حمایت جدی کردند، اما متاسفانه تهران به دلیل عدم وجود ساختار مشترک و متمرکز گردشگری نتوانستند در سالهای اخیر سهم زیادی از صنعت گردشگری را از آن خود کنند و هنوز تهران به مقصد گردشگری تبدیل نشده است. وی با بیان اینکه این در اتفاق در حالی رخ می دهد که شورای شهر در سال 97 در برنامه سوم توسعه شهرداری را مکلف به ارائه تهیه لایحه سازمان گردشگری کرد، گفت: با اینکه دو سال از این مصوبه می گذرد و به پایان دوره پنجم نیز نزدیک می شویم اما هنوز این لایحه به شورا نیامده و به نظر می رسد عزم جدی برای تشکیل این سازمان وجود ندارد. خلیل آبادی ادامه داد: به شهردار تهران تذکر می دهم تا هر چه سریعتر ا..

گلایه خلیل آبادی از عدم عزم جدی شهرداری تهران برای تشکیل سازمان گردشگری

گلایه خلیل آبادی از عدم عزم جدی شهرداری تهران برای تشکیل سازمان گردشگری

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از تعلل شهرداری تهران در ارائه لایحه تشکیل سازمان گردشگری گلایه کرد.

به گزارش ایسنا، حسن خلیل آبادی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: درماه های اخیر به دلیل شیوع کرونا، صنعت گردشگری در جهان با مشکلات زیادی روبرو شده است که بر همین اساس دولت ها از صنعت گردشگری کشورشان حمایت جدی کردند، اما متاسفانه تهران به دلیل عدم وجود ساختار مشترک و متمرکز گردشگری نتوانستند در سالهای اخیر سهم زیادی از صنعت گردشگری را از آن خود کنند و هنوز تهران به مقصد گردشگری تبدیل نشده است.

وی با بیان اینکه این در اتفاق در حالی رخ می دهد که شورای شهر در سال 97 در برنامه سوم توسعه شهرداری را مکلف به ارائه تهیه لایحه سازمان گردشگری کرد، گفت: با اینکه دو سال از این مصوبه می گذرد و به پایان دوره پنجم نیز نزدیک می شویم اما هنوز این لایحه به شورا نیامده و به نظر می رسد عزم جدی برای تشکیل این سازمان وجود ندارد.

خلیل آبادی ادامه داد: به شهردار تهران تذکر می دهم تا هر چه سریعتر این لایجه را به شورا بیاورد.

انتهای پیام