گسترش دامنه صدور مجازات اعدام در بلاروس با “اصلاح” قوانین

بلاروس تنها کشور اروپایی است که مجازات اعدام در آن اعمال می‌شود. لوکاشنکو مجازات اعدام را به بسیاری جرایم از جمله "تبلیغ تروریسم" و "افترا به نیروهای مسلح" گسترش داده است. مخالفان از ابزاری برای سرکوب بیشتر می‌گویند.الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس روز پنجشنبه ۹ مارس (۱۸ اسفند) قانونی را امضا کرد که از این پس صدور حکم اعدام را گسترش می‌دهد و شامل حال کارکنان بخش دولتی و پرسنل نظامی این کشور می‌کند. در "اصلاحیه" قانون قبلی در مورد مجازات اعدام آمده است که این افراد در صورتی که اتهام "خیانت بزرگ" به آنها زده شود، مشمول این مجازات می‌شوند. بیشتر بخوانید:لوکاشنکو با تغییر قانون اساسی قدرت خود را گسترش می‌دهد این قانون برای مقامات و سربازانی در نظر گرفته شده که به گفته مقام‌های بلاروس با "خیانت به امنیت ملی کشور" خسارات "جبران ناپذیری" وارد کرده‌اند. "اصلاحیه" قانون جنایی مصوب لوکاشنکو حکم اعدام را برای متهمان به "تبلیغ تروریسم، افترا به نیروهای مسلح و نیروهای شبه نظامی و نقض قوانین حفاظت از اسرار دولتی" تعمیم می‌دهد. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید پیش از این مجازات اعدام د..

بلاروس تنها کشور اروپایی است که مجازات اعدام در آن اعمال می‌شود. لوکاشنکو مجازات اعدام را به بسیاری جرایم از جمله "تبلیغ تروریسم" و "افترا به نیروهای مسلح" گسترش داده است. مخالفان از ابزاری برای سرکوب بیشتر می‌گویند.الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس روز پنجشنبه ۹ مارس (۱۸ اسفند) قانونی را امضا کرد که از این پس صدور حکم اعدام را گسترش می‌دهد و شامل حال کارکنان بخش دولتی و پرسنل نظامی این کشور می‌کند. در "اصلاحیه" قانون قبلی در مورد مجازات اعدام آمده است که این افراد در صورتی که اتهام "خیانت بزرگ" به آنها زده شود، مشمول این مجازات می‌شوند. بیشتر بخوانید:لوکاشنکو با تغییر قانون اساسی قدرت خود را گسترش می‌دهد این قانون برای مقامات و سربازانی در نظر گرفته شده که به گفته مقام‌های بلاروس با "خیانت به امنیت ملی کشور" خسارات "جبران ناپذیری" وارد کرده‌اند. "اصلاحیه" قانون جنایی مصوب لوکاشنکو حکم اعدام را برای متهمان به "تبلیغ تروریسم، افترا به نیروهای مسلح و نیروهای شبه نظامی و نقض قوانین حفاظت از اسرار دولتی" تعمیم می‌دهد. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید پیش از این مجازات اعدام در بلاروس به دلیل محکومیت به قتل یا تروریسم اعمال می‌شد. بر اساس تغییرات جدید این مجازات "تدارک و تلاش برای اقدام تروریستی" را نیز در برمی‌گیرد. بیشتر بخوانید:۱۱ سال زندان برای یکی از رهبران برجسته اپوزیسیون بلاروس مخالفانلوکاشنکو می‌گویند گسترش دامنه صدور حکم اعدام برای ارعاب و فشاربیشتر بر آنان است. از زمان اعتراضات گسترده علیه انتخابات مناقشه‌برانگیز تابستان ۲۰۲۰ که لوکاشنکو خود را پیروز آن اعلام کرد، بسیاری از مخالفان به تلاش یا تدارک برای "اقدام تروریستی" متهم شده‌اند. یکی از آنها سوتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان است که در تبعید زندگی می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW