گزارش سالانه پنتاگون درباره «یوفوها» منتشر شد

براساس گزارش جدید وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) به نظر می‌رسد دولت ایالات متحده آمریکا اشیای پرنده ناشناس یا یوفوها را جدی گرفته است.

براساس گزارش جدید وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) به نظر می‌رسد دولت ایالات متحده آمریکا اشیای پرنده ناشناس یا یوفوها را جدی گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW