گزارش سالانه «هرانا» از وضعیت حقوق بشر در ایران؛ افزایش «۸۸ درصدی» اعدام‌ها در ۲۰۲۲

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در روزهای پایانی ۲۰۲۲ در گزارش سالانه خود از نقض حقوق بنیادین مردم ایران، از افزایش ۸۸ درصدی اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته خبر داد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در روزهای پایانی ۲۰۲۲ در گزارش سالانه خود از نقض حقوق بنیادین مردم ایران، از افزایش ۸۸ درصدی اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته خبر داد.

Radio Eram

FREE
VIEW