خانه / گزارش دومین روز اعتصاب بازار و هفدهمین روز اعتصاب کامیون‌داران / گزارش دومین روز اعتصاب بازار و هفدهمین روز اعتصاب کامیون‌داران

گزارش دومین روز اعتصاب بازار و هفدهمین روز اعتصاب کامیون‌داران

همچنین بررسی کنید

صفحه آخر ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸: راههای گذر از پراکندگی در جنبش اعتراضی کارگران و معلمان

صفحه آخر برنامه ای ست متفاوت که بطور زنده هرجمعه ساعت هشت تا نه شب …

رصد خانه آمریکایی در آلاسکا محلی برای کنترل تغییرات آب و هوایی

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-alaska/4620939.html

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super