گروه طالبان سه روز در افغانستان آتش‌بس اعلام کرد

گروه طالبان می‌گوید به دلیل فرارسیدن عید فطر و پایان ماه رمضان، از امروز یکشنبه سه روز در افغانستان آتش‌بس اعلام خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان نیز از برقراری آتش‌بس در تعطیلات عید فطر استقبال کرده و به نیروهای دولتی دستور داده آن را رعایت کنند. او همچنین قول داده است تا به آزاد کردن زندانیان طالبان سرعت ببخشد. دو طرف گفته‌اند در زمان آتش‌بس حمله نمی‌کنند اما اگر به آنها حمله شود از خود دفاع خواهند کرد. زلمای خلیل زاد فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات با طالبان هم از آتش‌بس استقبال کرده است. گروه طالبان که اخیراً با آمریکا یک توافق‌نامه در قطر امضا کرده‌است، هنوز با دولت افغانستان در حال جنگ است.

گروه طالبان می‌گوید به دلیل فرارسیدن عید فطر و پایان ماه رمضان، از امروز یکشنبه سه روز در افغانستان آتش‌بس اعلام خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان نیز از برقراری آتش‌بس در تعطیلات عید فطر استقبال کرده و به نیروهای دولتی دستور داده آن را رعایت کنند. او همچنین قول داده است تا به آزاد کردن زندانیان طالبان سرعت ببخشد. دو طرف گفته‌اند در زمان آتش‌بس حمله نمی‌کنند اما اگر به آنها حمله شود از خود دفاع خواهند کرد. زلمای خلیل زاد فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات با طالبان هم از آتش‌بس استقبال کرده است. گروه طالبان که اخیراً با آمریکا یک توافق‌نامه در قطر امضا کرده‌است، هنوز با دولت افغانستان در حال جنگ است.

Radio Eram

FREE
VIEW