گردن شکسته فومنی چگونه «گل آقا» شد؟

تهران- ایرنا- کیومرث صابری فومنی ادیب و طنزپرداز معاصر که با نام «گل آقا» شناخته شده است، کار حرفه ای خود را در مجله توفیق با امضای «گردن شکسته فومنی» آغاز کرد. این مطلب مروری بر زندگی این هنرمند است.

تهران- ایرنا- کیومرث صابری فومنی ادیب و طنزپرداز معاصر که با نام «گل آقا» شناخته شده است، کار حرفه ای خود را در مجله توفیق با امضای «گردن شکسته فومنی» آغاز کرد. این مطلب مروری بر زندگی این هنرمند است.

Radio Eram

FREE
VIEW