گردشگری ابزار توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و عراق است

معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: گردشگری ابزار توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و عراق است و توسعه و تسهیل زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: گردشگری ابزار توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و عراق است و توسعه و تسهیل زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

Radio Eram

FREE
VIEW