گذر احتمالی “ماده تاریک” از جو زمین همچون شهاب‌سنگ

به رغم اینکه ماده تاریک ۸۵ درصد از جرم کل جهان را تشکیل می‌دهد، اما هنوز از تشخیص مستقیم به دور مانده است. اکنون محققان در مطالعه‌ای جدید راه منحصر به فردی برای جستجوی ماده تاریک با استفاده از جو زمین به عنوان یک آشکارساز غول پیکر برای ذرات ماده تاریک که مانند شهاب‌ها در هوا جریان دارند، پیشنهاد کرده‌اند.

به رغم اینکه ماده تاریک ۸۵ درصد از جرم کل جهان را تشکیل می‌دهد، اما هنوز از تشخیص مستقیم به دور مانده است. اکنون محققان در مطالعه‌ای جدید راه منحصر به فردی برای جستجوی ماده تاریک با استفاده از جو زمین به عنوان یک آشکارساز غول پیکر برای ذرات ماده تاریک که مانند شهاب‌ها در هوا جریان دارند، پیشنهاد کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW