گذری در پیاده‌راه چهارباغ

گذری در پیاده‌راه چهارباغ فاطمه صادق‌زاده ۷ اسفند ۱۴۰۱ / ۱۲:۰۰سنگفرش میدان نقش‌جهان، خیابان سپه، خیابان شیخ بهایی، بخشی از خیابان آمادگاه و خیابان چهارباغ عباسی و تبدیل آن‌ها به پیاده راه، ازجمله فعالیت‌هایی بوده‌اند که در سال‌های گذشته با هدف ایجاد پیاده راه در بافت تاریخی و کاهش ترافیک در آن انجام شد. در این میان، خیابان چهارباغ اصفهان که در سفرنامه‌ها از آن با نام «گردشگاه مشجر جهان» یادشده، یکی از مهم‌ترین گذرهایی است که در سال‌های اخیر به پیاده راه تبدیل‌ شده است؛ هرچند که در این میان، بدنه شرقی آن با تغییرات گسترده و ناهمخوان با بافت تاریخی چهارباغ همراه بود، بدنه غربی آن بسیاری از عناصر تاریخی و نوستالژیک خود را از دست داد، بسیاری از سازه‌های کف چهارباغ نیز تخریب یا زیر لایه‌هایی از بتون مدفون شدند، سنگفرش آن نیز هیچ نشانی از سنگفرش یک پیاده‌راه ندارد، کاربری‌های موجود در آن نیز با مفاهیم تاریخ و فرهنگ و هنر فاصله بسیاری دارد و حال درختان آن نیز ناخوش است. با این‌وجود تبدیل یک گذر به پیاده راه، آن‌هم در یکی از مهم‌ترین محدوده‌های تاریخی اصفهان اقدام مثبتی به شمار می‌رفت که لزوم ..

گذری در پیاده‌راه چهارباغ فاطمه صادق‌زاده

سنگفرش میدان نقش‌جهان، خیابان سپه، خیابان شیخ بهایی، بخشی از خیابان آمادگاه و خیابان چهارباغ عباسی و تبدیل آن‌ها به پیاده راه، ازجمله فعالیت‌هایی بوده‌اند که در سال‌های گذشته با هدف ایجاد پیاده راه در بافت تاریخی و کاهش ترافیک در آن انجام شد. در این میان، خیابان چهارباغ اصفهان که در سفرنامه‌ها از آن با نام «گردشگاه مشجر جهان» یادشده، یکی از مهم‌ترین گذرهایی است که در سال‌های اخیر به پیاده راه تبدیل‌ شده است؛ هرچند که در این میان، بدنه شرقی آن با تغییرات گسترده و ناهمخوان با بافت تاریخی چهارباغ همراه بود، بدنه غربی آن بسیاری از عناصر تاریخی و نوستالژیک خود را از دست داد، بسیاری از سازه‌های کف چهارباغ نیز تخریب یا زیر لایه‌هایی از بتون مدفون شدند، سنگفرش آن نیز هیچ نشانی از سنگفرش یک پیاده‌راه ندارد، کاربری‌های موجود در آن نیز با مفاهیم تاریخ و فرهنگ و هنر فاصله بسیاری دارد و حال درختان آن نیز ناخوش است. با این‌وجود تبدیل یک گذر به پیاده راه، آن‌هم در یکی از مهم‌ترین محدوده‌های تاریخی اصفهان اقدام مثبتی به شمار می‌رفت که لزوم اجرای آن در سایر گذرهای موجود در بافت تاریخی شهر اصفهان، انتظار می‌رود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر زمزمه‌های تبدیل مجدد پیاده راه چهارباغ عباسی به خیابانی برای عبور ماشین بر سر زبان‌ها افتاده است هرچند که مدیریت شهری و شورای شهر، آن را شایعه دانسته‌اند.

عکس: فاطمه صادق‌زاده – مهدی بهادران

Radio Eram

FREE
VIEW