گاوخونی همچنان تشنه است!

زنگ خطر برای ایران زمین! گاوخونی همچنان تشنه است! احمدرضا طاهری ۹ اسفند ۱۴۰۱ / ۱۱:۲۲تالاب بین‌المللی گاو خونی در شرق اصفهان، یکی از بزرگترین و مهم‌ترین‌های تالاب‌های کشور محسوب می‌شود. این تالاب به وسعت ۴۷۶ کیلومترمربع، در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرق اصفهان و در شهر ورزنه قرار دارد. به دنبال خشکسالی رودخانه زاینده‌رود و برداشت‌های بی‌رویه آب در بالادست در کمتر از سه دهه گذشته، حقابه تالاب گاوخونی به این تالاب نرسیده است. بعد از بارش‌های اخیر در اصفهان، امروز این تالاب ۲ تا ۳ درصد آب دارد که آن را «زهاب» و «پساب» می‌نامند، در این شرایط تالاب گاوخونی همچنان از حقابه خود محروم مانده است. از یک سو تخصیص نیافتن حقابه زیست محیطی به تالاب گاوخونی باعث مرگ این تلاب شده و از سوی دیگر ریزگردهای حاصل از پساب‌های صنعتی و خطرناک در این تالاب، سلامت کل منطقه را تهدید می‌کند. عکس: احمدرضا طاهری - مهدی بهادران

زنگ خطر برای ایران زمین! گاوخونی همچنان تشنه است! احمدرضا طاهری

تالاب بین‌المللی گاو خونی در شرق اصفهان، یکی از بزرگترین و مهم‌ترین‌های تالاب‌های کشور محسوب می‌شود. این تالاب به وسعت ۴۷۶ کیلومترمربع، در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرق اصفهان و در شهر ورزنه قرار دارد. به دنبال خشکسالی رودخانه زاینده‌رود و برداشت‌های بی‌رویه آب در بالادست در کمتر از سه دهه گذشته، حقابه تالاب گاوخونی به این تالاب نرسیده است.

بعد از بارش‌های اخیر در اصفهان، امروز این تالاب ۲ تا ۳ درصد آب دارد که آن را «زهاب» و «پساب» می‌نامند، در این شرایط تالاب گاوخونی همچنان از حقابه خود محروم مانده است. از یک سو تخصیص نیافتن حقابه زیست محیطی به تالاب گاوخونی باعث مرگ این تلاب شده و از سوی دیگر ریزگردهای حاصل از پساب‌های صنعتی و خطرناک در این تالاب، سلامت کل منطقه را تهدید می‌کند.

عکس: احمدرضا طاهری – مهدی بهادران

Radio Eram

FREE
VIEW