گامی مهم در تغییر روند تولید خودرو

محققان مؤسسه «سینتف» (SINTEF) نروژ اخیرا اظهار کردند که قصد دارند روند تولید خودرو را ارزان‌تر، پایدارتر و سریع‌تر کنند.

محققان مؤسسه «سینتف» (SINTEF) نروژ اخیرا اظهار کردند که قصد دارند روند تولید خودرو را ارزان‌تر، پایدارتر و سریع‌تر کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW