رادیو ارم

کودک‌همسری یا کودک‌مرگی؟

توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای به فرزندآوری منجر به افزایش مبلغ وام ازدواج شده و همین امر جمعیت زیر خط فقر ایران را تشویق می‌کند تا دخترانی را که هنوز کودک‌اند برای ازدواج آماده کنند.

خروج از نسخه موبایل