کوادکوپتر دوزیست که هم پرواز و هم شنا می‌کند

دانشمندان چینی نوعی کوادکوپتر ابداع کرده‌اند که می‌تواند هم در آسمان به پرواز درآید و هم زیر آب شنا کند.

دانشمندان چینی نوعی کوادکوپتر ابداع کرده‌اند که می‌تواند هم در آسمان به پرواز درآید و هم زیر آب شنا کند.

Radio Eram

FREE
VIEW