کهکشان رنگین کمانی

کهکشان رنگین کمانی این تصویر نزدیکترین کهکشان بزرگ همسایه ما، «آندرومدا» است. آندرومدا که در فاصله ۲.۵ میلیون سال نوری از خورشید ما قرار دارد و علاوه بر آنکه از کهکشان راه شیری بزرگتر است، ستارگان بیشتری نیز نسبت به راه شیری ما دارد. به گزارش ایسنا، کهکشان آندرومدا در این تصویر همانند رنگین کمان به نظر می‌رسد، زیرا طول موج‌های فروسرخ دور و رادیویی که به طور معمول با چشم قابل مشاهده نیستند، با رنگ‌های قابل مشاهده ترسیم شده‌اند. این نمای رنگارنگ، گاز و غباری را که فضای بین ستاره‌ها را پر می‌کند نشان می‌دهد و به ما درک بهتری از ساختار و تاریخ آندرومدا می‌دهد. درک غبار برای درک جهان، حیاتی است: این گرد و غبار توسط ستارگان در حال مرگ ساخته شده است و بخشی از آن چیزی است که ستاره‌های جدید را می‌سازد و دارای بسیاری از عناصر شیمیایی سنگین ضروری است که برای تشکیل سیاراتی مانند زمین در غبار فضای بین ستاره‌ای محبوس شده‌اند. توضیحات تصویر: مارپیچ‌های کهکشان آندرومدا تقریباً در تمام رنگ‌های رنگین کمان نشان داده شده‌اند که از آبی در مرکز به قرمز در لبه‌ها تغییر می‌کنند. این رنگ‌ها تضاد شدیدی با پ..

کهکشان رنگین کمانی

کهکشان رنگین کمانی

این تصویر نزدیکترین کهکشان بزرگ همسایه ما، «آندرومدا» است. آندرومدا که در فاصله ۲.۵ میلیون سال نوری از خورشید ما قرار دارد و علاوه بر آنکه از کهکشان راه شیری بزرگتر است، ستارگان بیشتری نیز نسبت به راه شیری ما دارد.

به گزارش ایسنا، کهکشان آندرومدا در این تصویر همانند رنگین کمان به نظر می‌رسد، زیرا طول موج‌های فروسرخ دور و رادیویی که به طور معمول با چشم قابل مشاهده نیستند، با رنگ‌های قابل مشاهده ترسیم شده‌اند. این نمای رنگارنگ، گاز و غباری را که فضای بین ستاره‌ها را پر می‌کند نشان می‌دهد و به ما درک بهتری از ساختار و تاریخ آندرومدا می‌دهد.

درک غبار برای درک جهان، حیاتی است: این گرد و غبار توسط ستارگان در حال مرگ ساخته شده است و بخشی از آن چیزی است که ستاره‌های جدید را می‌سازد و دارای بسیاری از عناصر شیمیایی سنگین ضروری است که برای تشکیل سیاراتی مانند زمین در غبار فضای بین ستاره‌ای محبوس شده‌اند.

توضیحات تصویر: مارپیچ‌های کهکشان آندرومدا تقریباً در تمام رنگ‌های رنگین کمان نشان داده شده‌اند که از آبی در مرکز به قرمز در لبه‌ها تغییر می‌کنند. این رنگ‌ها تضاد شدیدی با پس زمینه سیاه فضا دارد که با نقاط سبز رنگ پر شده است.

کهکشان رنگین کمانی

کهکشان رنگین کمانی

انتهای پیام

Radio Eram

FREE
VIEW