کهکشان راه شیری از آنچه فکر می‌کنیم خالی‌تر است

بررسی یک انفجار رادیویی سریع نشان می‌دهد که کهکشان راه شیری از آنچه فکر می‌کنیم، خالی‌تر است.

بررسی یک انفجار رادیویی سریع نشان می‌دهد که کهکشان راه شیری از آنچه فکر می‌کنیم، خالی‌تر است.

Radio Eram

FREE
VIEW