کنترل واکنش‌های شیمیایی با لیزر ممکن شد

دانشمندان شمال شرقی چین اولین کسانی هستند که واکنش‌های شیمیایی را در سطح اتمی دستکاری کردند و تحقیقات آنها نقطه عطفی برای انجام آزمایش‌های پیچیده‌تر خواهد بود که می‌تواند منجر به تولید موثرتر مواد شیمیایی شود.

دانشمندان شمال شرقی چین اولین کسانی هستند که واکنش‌های شیمیایی را در سطح اتمی دستکاری کردند و تحقیقات آنها نقطه عطفی برای انجام آزمایش‌های پیچیده‌تر خواهد بود که می‌تواند منجر به تولید موثرتر مواد شیمیایی شود.

Radio Eram

FREE
VIEW