کنترل مولکول‌های سرطانی “غیرقابل درمان” با روشی جدید

برای دهه‌ها، محققان سرطان در آرزوی راهی برای هدف قرار دادن مجموعه‌ای از پروتئین‌ها به نام فاکتورهای رونویسی بودند. اگرچه مدت‌هاست می‌دانیم که تومورها از این پروتئین‌ها برای رشد خارج از کنترل استفاده می‌کنند اما پیکربندی‌ منحصربه‌فرد آن‌ها باعث شده که برای بیش از ۳۰ سال با عنوان «غیرقابل درمان» شناخته شوند.

برای دهه‌ها، محققان سرطان در آرزوی راهی برای هدف قرار دادن مجموعه‌ای از پروتئین‌ها به نام فاکتورهای رونویسی بودند. اگرچه مدت‌هاست می‌دانیم که تومورها از این پروتئین‌ها برای رشد خارج از کنترل استفاده می‌کنند اما پیکربندی‌ منحصربه‌فرد آن‌ها باعث شده که برای بیش از ۳۰ سال با عنوان «غیرقابل درمان» شناخته شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW