کمیسر اقتصادی: کرونا تهدیدی برای موجودیت اتحادیه اروپا است

کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید که ویروس کرونا «تهدیدی برای موجودیت» اتحادیه است. پائولو جنتیلونی افزود: اکنون فرصتی تاریخی برای برنامه‌ریزی جهت نجات دادن اقتصاد اروپا است. به گزارش روزنامه «گاردین»، او گفت اروپا وارد بی‌سابقه‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ شده و با توجه به قرنطینه و محدودیت‌ها انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال جاری ۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد. آقای جنتیلونی گفت همه اعضای اتحادیه به یک میزان از ویروس کرونا آسیب ندیده‌اند، ولی اقتصاد برخی کشورها مانند یونان، اسپانیا، ایتالیا و کرواسی با افتی بیش از ۹ درصد مواجه خواهند شد. به گفته او، کمک‌های دولتی درخواست شده از اعضای اتحادیه اروپا برای مقابله با کرونا نیز بسیار غیرمتوازن است، اما روشن است که ناهمگونی در احیای اقتصادی کشورها خطری است که بازار واحد اروپا را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند خطری برای موجودیت اتحادیه اروپا باشد. کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه در نظر دارد برای حمایت از اشتغال نیروی کاری در سراسر اتحادیه حدود ۱۰۰ میلیارد یورو استقراض کرده و منابع مالی ..

کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید که ویروس کرونا «تهدیدی برای موجودیت» اتحادیه است. پائولو جنتیلونی افزود: اکنون فرصتی تاریخی برای برنامه‌ریزی جهت نجات دادن اقتصاد اروپا است. به گزارش روزنامه «گاردین»، او گفت اروپا وارد بی‌سابقه‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ شده و با توجه به قرنطینه و محدودیت‌ها انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال جاری ۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد. آقای جنتیلونی گفت همه اعضای اتحادیه به یک میزان از ویروس کرونا آسیب ندیده‌اند، ولی اقتصاد برخی کشورها مانند یونان، اسپانیا، ایتالیا و کرواسی با افتی بیش از ۹ درصد مواجه خواهند شد. به گفته او، کمک‌های دولتی درخواست شده از اعضای اتحادیه اروپا برای مقابله با کرونا نیز بسیار غیرمتوازن است، اما روشن است که ناهمگونی در احیای اقتصادی کشورها خطری است که بازار واحد اروپا را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند خطری برای موجودیت اتحادیه اروپا باشد. کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه در نظر دارد برای حمایت از اشتغال نیروی کاری در سراسر اتحادیه حدود ۱۰۰ میلیارد یورو استقراض کرده و منابع مالی تخصیص دهد و این اقدامی سازنده برای حفظ یکپارچگی است. آقای جنتیلونی همچنین به موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اشاره کرده و گفته است: انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا به‌دلیل شیوع کرونا ۸.۳ درصد کوچکتر شود، اما اگر بدون توافق، اتحادیه را ترک کند، با افت بیشتر اقتصادی مواجه خواهد شد.

Radio Eram

FREE
VIEW