کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان از نقض حقوق معترضان در دادگاه‌های «آنلاین» خبر داد

کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران از برگزاری «دادگاه‌های آنلاین» برای تعداد زیادی از این بازداشت‌شدگان طی دو ماه گذشته خبر داد.

کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران از برگزاری «دادگاه‌های آنلاین» برای تعداد زیادی از این بازداشت‌شدگان طی دو ماه گذشته خبر داد.

Radio Eram

FREE
VIEW