کمک‌ ۱۸ میلیاردی اروپا به اوکراین برای بازسازی خرابی‌های جنگ

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با اشاره ه جنگ روسیه علیه اوکراین گفت، این اتحادیه "تا زمانی که لازم باشد از اوکراین حمایت خواهد کرد". اوکراین به کمک‌ جدی برای بازسازی شهرها و زیرساخت‌های حیاتی نیاز دارد.اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: «پشتیبانی تزلزل‌ناپذیر ما از اوکراین، از کمک به احیای شبکه برق، گرما و آب گرفته تا تلاش‌های بلندمدت برای بازسازی ادامه خواهد یافت». او افزود: «ما تا زمانی که لازم باشد در کنار دوستان اوکراینی خود هستیم». بیشتر بخوانید:اوکراین زیر آتش روسیه؛ تخریب گسترده زیرساخت‌‌های انرژی یک روز قبل از این سخنان فون در لاین در توییتر اعلام کرد که اتحادیه اروپا یک بسته کمک جدید سه میلیارد یورویی به اوکراین پرداخت خواهد کرد. او تاکید کرد که دولت کی‌یف برای تامین نیازهای مالی خود در نتیجه جنگ تجاوزکارانه روسیه "فورا" به این پول نیاز دارد. بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا قرار است امسال تا ۱۸ میلیارد یورو کمک مالی در اختیار اوکراین قرار گیرد. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید این پول از جمله برای ت..

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با اشاره ه جنگ روسیه علیه اوکراین گفت، این اتحادیه "تا زمانی که لازم باشد از اوکراین حمایت خواهد کرد". اوکراین به کمک‌ جدی برای بازسازی شهرها و زیرساخت‌های حیاتی نیاز دارد.اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: «پشتیبانی تزلزل‌ناپذیر ما از اوکراین، از کمک به احیای شبکه برق، گرما و آب گرفته تا تلاش‌های بلندمدت برای بازسازی ادامه خواهد یافت». او افزود: «ما تا زمانی که لازم باشد در کنار دوستان اوکراینی خود هستیم». بیشتر بخوانید:اوکراین زیر آتش روسیه؛ تخریب گسترده زیرساخت‌‌های انرژی یک روز قبل از این سخنان فون در لاین در توییتر اعلام کرد که اتحادیه اروپا یک بسته کمک جدید سه میلیارد یورویی به اوکراین پرداخت خواهد کرد. او تاکید کرد که دولت کی‌یف برای تامین نیازهای مالی خود در نتیجه جنگ تجاوزکارانه روسیه "فورا" به این پول نیاز دارد. بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا قرار است امسال تا ۱۸ میلیارد یورو کمک مالی در اختیار اوکراین قرار گیرد. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید این پول از جمله برای تأمین هزینه‌های ساخت بیمارستان‌‌ها و مدارس در اوکراین در نظر گرفته شده است. سه میلیارد یورو برای ماه‌های ژانویه و فوریه پرداخت می‌شود. از ماه مارس، اتحادیه اروپا ماهیانه ۱،۵ میلیارد یورویی را پرداخت خواهد کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW