کمک واقعیت افزوده به کودکان اوکراینی در شناسایی مین‌ها

به دلیل حمله روسیه به اوکراین، مین‌ها و مهمات منفجر نشده خطرناکی در سراسر اوکراین پراکنده شده است. اما به لطف استارت‌آپ Fectar، کودکان اوکراینی اکنون می‌توانند به روشی ایمن و تعاملی در مورد این موارد اطلاعاتی ارزشمند بیاموزند.

به دلیل حمله روسیه به اوکراین، مین‌ها و مهمات منفجر نشده خطرناکی در سراسر اوکراین پراکنده شده است. اما به لطف استارت‌آپ Fectar، کودکان اوکراینی اکنون می‌توانند به روشی ایمن و تعاملی در مورد این موارد اطلاعاتی ارزشمند بیاموزند.

Radio Eram

FREE
VIEW