کمک ناسا به یافتن یک حفره امنیتی در شبکه‌های فضاپیماها

ناسا به یافتن یک حفره امنیتی در شبکه‌های فضاپیماها که بر آسیب‌پذیری روی هواپیماها و نیروگاه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد، کمک کرد که البته رفع آن نسبتاً ساده است.

ناسا به یافتن یک حفره امنیتی در شبکه‌های فضاپیماها که بر آسیب‌پذیری روی هواپیماها و نیروگاه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد، کمک کرد که البته رفع آن نسبتاً ساده است.

Radio Eram

FREE
VIEW