کمک عروس‌های دریایی نامیرا به مطالعات درباره روند پیری انسان

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که دی ان ای نوعی عروس دریایی شاید بتواند به کشفیاتی در مورد پیری انسان کمک کند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که دی ان ای نوعی عروس دریایی شاید بتواند به کشفیاتی در مورد پیری انسان کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW