کمک به بیماران ALS و MS با “چسب فعال مکانیکی”

یک دستگاه رباتیک نرم که از آن به عنوان "چسب فعال مکانیکی" یاد می‌شود، با برنامه‌ریزی قادر است تخریب عضلات را در اندام کاهش دهد و امید را برای بیماران مبتلا به ALS و MS زنده کند.

یک دستگاه رباتیک نرم که از آن به عنوان "چسب فعال مکانیکی" یاد می‌شود، با برنامه‌ریزی قادر است تخریب عضلات را در اندام کاهش دهد و امید را برای بیماران مبتلا به ALS و MS زنده کند.

Radio Eram

FREE
VIEW