کمک بادبان غول‌پیکر به حرکت کشتی ۲۱ هزار تنی

یک بادبان به مساحت ۲۵۰ متر مربع که در واقع یک کایت طراحی شده برای کشتی‌ها است، می‌تواند ۲۰۰ متر در هوا به پرواز درآید تا بادهای پایدارتر و شدیدتر را بگیرد و کشتی را حرکت دهد.

یک بادبان به مساحت ۲۵۰ متر مربع که در واقع یک کایت طراحی شده برای کشتی‌ها است، می‌تواند ۲۰۰ متر در هوا به پرواز درآید تا بادهای پایدارتر و شدیدتر را بگیرد و کشتی را حرکت دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW